mindstemål2017-04-24T10:02:40+02:00

Oversigt over mindstemål og fredning

Download fiskeplakaten

Hvad gør du hvis du fanger en undermåler?

Alle undermålere, eller fisk fanget i fredningstid, skal genudsættes på den mest skånsomme måde muligt. Der er dog en undtagelse!

Hvis fisken bløder fra svælg eller gæller, så er der meget lille overlevelses chance. I det tilfælge anbefales det at aflive fisken.

Jo længere inde en fisk er kroget, desto større chancer for at den tager skade. Hvis du ikke fisker med rustfrie kroge og fisken er kroget dybt, kan det nogen gange være en løsning at kappe linen helt nede ved krogen og simpelthen lade den sidde, så afstødes den forholdsvis nemt når den ruster.

Mindstemål i saltvand

Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids. Listen er gældende fra 01.01.2016.

Her kan du se mindstemål.

 Art Alle farvande Nordsøen Skagerrak/Kattegat Bælterne og Østersøen
Aborre 20 cm
Havbars 42 cm 42 cm
Gedde 60 cm
Havørred 40 cm
Helt 36 cm 34 cm*
Hummer
– Rygskjoldslængde 8,7 cm 7,8 cm
– Samlet længde 22 cm 21 cm
Hvilling 27 cm 23 cm
Ising 25 cm
Jomfruhummer, fuld længde 8,5 cm 10,5 cm 13cm
Jomfruhummerhaler 4,6 cm 7,2 cm 7,2 cm
Kuller 30 cm 27 cm 27 cm
Kulmule 27 cm 30 cm 30 cm
Laks 60 cm
Lubbe 30 cm
Makrel 30 cm 20 cm
Mørksej 35 cm 30 cm 30 cm
Pighvar 30 cm
Rødspætte 27 cm 27 cm 25 cm
Rødtunge 26 cm
Sild 20 cm 18 cm
Skrubbe 25,5 cm 25,5 cm 22-25: 23 cm
26-28: 21 cm
29-32: 18 cm
Slethvar 30 cm
Søtunge 24 cm 24 cm 24 cm
Torsk 35 cm 30 cm 35 cm

Alle farvande

Ringkøbing Fjord, Nissum og Stadil Fjorde

Limfjorden

Roskilde Fjord og Isefjord

Gulål 40 cm 38 cm 40 cm 38 cm
Ålekvabbe 23 cm**

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

* Gælder kun Ringkøbing Fjord.

**I perioden 15. sept.- 31. jan. er drægtige ålekvabber uanset størrelse fredet.

For en række fiskerimæssigt attraktive arter (f.eks. hornfisk og regnbueørred) gælder der ikke mindstemål, idet der ikke er biologisk grundlag for det.

Fredningstider i saltvand

Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Listen er gældende fra 01.01.2017.

Her kan du se fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand.  De anførte datoer er inklusive:

Art Periode Farvand

Gedde:

01. apr – 15. maj

Alle farvande

Havbars:

01. jan – 30. juni 2017*

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. I den periode er det forbudt at beholde om bord, flytte, omlade eller lande havbars fanget i nævnte område.

Havørred: 16. nov – 15. jan

Alle farvande (i yngledragt)**

15. sep – 28/29. feb

Vadehavet (alle) og farvandet omkr. Bornholm (i yngledragt)

Hele året

I Ringkøbing, Nissum, Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet

Helt:

01. nov – 31. jan
01. okt – 31. marts
01. nov – 28/29. feb

Alle farvande
Nissum Fjord
Ringkøbing + Stadil Fjord

Hummer:

Rognhummer:

01. juli – 31. aug

Hele året

Limfjorden

Limfjorden

Laks:

16. nov – 15. jan
15. sep – 28/29. feb
Hele året

Alle farvande (i yngledragt)**
Vadehavet
Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet

Snæbel

Hele året

Alle farvande

Ål:

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder***

Alle farvande

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

* I perioden fra den 01. jul – 31. dec 2017 er det i ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) i rekreativt fiskeri højst tilladt at  beholde 1 havbars pr. fisker pr. dag

**  I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

*** Det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.