Regler og betingelser

AFBESTILLING / AFLYSNING

 • Ønsker du at afbestille din oplevelse gør du dette ved at sende en mail med dit fulde navn og booking ID (kan ses på din bookingbekræftelse).
 • Afbestiller du indtil 24 timer før din reservation starter refunderer vi det fulde beløb. Afbestillinger mindre end 24 timer før reservationen starter refunderes ikke.
 • Gone Fishing forbeholder sig retten til at aflyse sejladsen helt frem til udsejlingstidspunktet i tilfælde af vejrforhold, der gør sejlads umulig, farlig eller på anden måde vurderes uhensigtsmæssig af Gone Fishing. I sådan et tilfælde refunderes det fulde beløb.

LEJEBETINGELSER

 • Der skal forevises billedlegitimation.
 • Føreren af fartøjet skal være fyldt 18 år og forblive ædru under hele sejladsen.
 • Lejer overtager det fulde ansvar for fartøj med tilbehør.
 • Lejer og evt. førere har læst og forstået efterfølgende regler.

REGLER OMKRING BÅD OG ERSTATNING

 • Lejeren påtager sig det fulde ansvar og kan stilles til ansvar hvis fartøj, motor og udstyr ikke tilbageleveres i samme stand som ved udlejningens start.
 • I tilfælde af større skader på båd, motor eller andet tilbehør er lejer forpligtet til at betale en selvrisiko på op til DKK 4,000.

REGLER OMKRING SEJLADS

 • Det påhviler lejeren at båden sejles i henhold til søfartens gældende regler.
 • Båden må aldrig efterlades uden opsyn, medmindre det er aftalt med udlejer.
 • Hold altid så god afstand som muligt til andre både.
 • Vi opfordrer alle til at have redningsvest på under sejladsen. Redningsveste må ikke benyttes til badning.
 • Der må ikke smides affald i vandet.
 • Vandpiber og andre brandfarlige genstande er forbudte ombord på bådene.
 • Større musikanlæg og højlydt adfærd er ikke tilladt ombord på bådene.
 • Uansvarlig adfærd, såsom markant indtagelse af alkohol, er ikke tilladt af nogen af personerne ombord.

REGLER OMKRING UDLEJNING

 • På dage med mange reservationer betales DKK 200 for hver påbegyndte 15 minutter sejlturen forlænges i forhold til den aftalte udlejningsperiode.
 • På dage med få reservationer og såfremt det er aftalt med udlejer betales den normale timepris forholdsmæssigt per påbegyndte 15 minutter sejlturen forlænges i forhold til den aftalte udlejningsperiode.
 • Det påhviler lejer at give besked til udlejer i tilfælde af forsinkelser efter lukketid. Sker dette ikke og udlejer skønner det er nødvendigt at sætte en efterlysning i gang, pålægges udgifter til dette for lejer.
 • Udlejer er ikke erstatningspligtig i tilfælde af aflysning af udlejning pga. vejrforhold, manglende fartøj grundet tyveri eller lignende. Leje og eventuelt depositum tilbagebetales naturligvis i disse tilfælde.
 • Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes at det er uforsvarligt at udleje eller hvis ovenstående regler ikke overholdes.

Vigtigt!

Ved skade udgør selvrisiko 7.500 kr., som betales ved udlejnings ophør.

VÆR GOD VED HAVET

Og pas på de ting du lejer af Gone Fishing

Regler for lejet udstyr:

Båden:

 • Båden gennemgås for skader inden af sejlning
 • Ved kollision, påsejlning og grundstødning skal det meldes til Gone Fishing
 • Småskader meldes med det samme til Gone Fishing, når sejlads er færdig

Tøjet:

 • Redningsveste der er pustet op i udlejningsperioden koster 150,- kr.
 • Lejede flydefdragter, støvler og i øvrigt gennemgås for skader ved tilbagelevering.

Fiskegrej:

 • Blink, pirke og endegrej i øvrigt betales enkeltvis ved bortkomst
 • Pirkestænger, kastestænger, fastspolehus og andre hjul, leveres tilbage hele og pæne. Alle stænger og hjul erstattes ved tab eller bortkomst.